Aktualności

FUNDACJA UNIWERSYTET DZIECI
Przy drzwiach klasy IIa i Ic pojawiły się tabliczki z napisem: Uczniowie tej klasy uczestniczą w projekcie Fundacji Uniwersytet  Dzieci.Fundacja Uniwersytet Dzieci  działa  non-profit na rzecz pozytywnej zmiany
edukacji. Zachęca dzieci do rozwoju i poznawania świata, wspierając edukację
dzieci w szkołach podstawowych.Scenariusze, z których korzystamy  to gotowe pomysły i inspiracje do przeprowadzenia lekcji, napisane we współpracy z naukowcami i zgodne z podstawą programową.Klasa IIa rozpoczęła zajęcia z Uniwersytetem Dzieci już w zeszłym roku, w  tym roku
natomiast  zdecydowaliśmy się na projekt pt. ”Matematyka z klasą 2-3”, który pokaże , że „królowa nauk” towarzyszy nam w życiu codziennym, w kuchni, na podwórku, w sporcie. Matematyka jest wszędzie, wystarczy dobrze się rozejrzeć. Na ostatnich zajęciach nauczyliśmy się ćwiczeń
poprawiających koncentrację i systematycznie będziemy je stosowali .W szkole dołączyła do nas klasa IC z projektem pt.” Lekcje z klasą 1-3”.W ramach projektu zrealizujemy cykl lekcji kształtujących kompetencje społeczne.
Dzieci dowiedzą, się czym  są emocje, jak sobie z nimi radzić, a także jak nawiązywać relacje i myśleć kreatywnie.Lekcje organizowane są w formie gry, a przewodnikiem będzie Profesor Szkiełko. Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć:

http://sp3.lomianki.pl/index.php?a=galeria&b=24
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach