Aktualności

Uroczystość w Kiełpinie i „Bitwa pod Łomiankami”
Uroczystość w Kiełpinie i „Bitwa pod Łomiankami” 


W niedzielę 16 września uczniowie, nauczyciele, Dyrekcja  oraz poczet  naszej szkoły wzięli udział w uroczystości patriotycznej na Cmentarzu Wojennym w Kiełpinie. Upamiętniała ona  79 rocznicę wybuchu II wojny światowej, Szarżę Ułanów Jazłowieckich, Bitwę pod Łomiankami oraz 74 rocznicę zestrzelenia lotników amerykańskich niosących pomoc walczącym powstańcom Warszawy. W uroczystościach zorganizowanych przez Burmistrza Łomianek Tomasza Dąbrowskiego udział wzięli m.in. kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych, wojska oraz innych instytucji, Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego i pododdziały historyczne. W imieniu naszej szkoły kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ofiary bitwy pod Łomiankami złożył Dyrektor Maciej Kruszewski. Następnie odbyła się  rekonstrukcja „Bitwy pod Łomiankami 1939” - widowisko plenerowe o walkach w 1939 roku i szarży 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach